عدم رسیدگی به فضای سبز - شهرستان پردیس

عدم رسیدگی به فضای سبز - شهرستان پردیس

عدم رسیدگی به فضای سبز - شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/04/31

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها