تعطیلی کارگاه های ساخت بلوک سیمانی به علت افزایش قیمت سیمان

تعطیلی کارگاه های ساخت بلوک سیمانی به علت افزایش قیمت سیمان

تعطیلی کارگاه های ساخت بلوک سیمانی به علت افزایش قیمت سیمان

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/04/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها