اعتراض برخی از مالکین زمین های جیلارد در اداره راه و شهرسازی-دماوند

اعتراض برخی از مالکین زمین های جیلارد در اداره راه و شهرسازی-دماوند

اعتراض برخی از مالکین زمین های جیلارد در اداره راه و شهرسازی-دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/04/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها