تدابیر بهداشتی برای برگزاری کنکور در شهرستان پردیس

تدابیر بهداشتی برای برگزاری کنکور در شهرستان پردیس

تدابیر بهداشتی برای برگزاری کنکور در شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/06/01

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها