خاموشی های مکرر و بدون برنامه برق در شهرک واوان - اسلامشهر

خاموشی های مکرر و بدون برنامه برق در شهرک واوان - اسلامشهر

خاموشی های مکرر و بدون برنامه برق در شهرک واوان - اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/04/17

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها