قطع برق 8 ساعته و نارضایتی کسبه خیابان مولوی

قطع برق 8 ساعته و نارضایتی کسبه خیابان مولوی

قطع برق 8 ساعته و نارضایتی کسبه خیابان مولوی

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/04/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها