نارضایتی مردم به دلیل نبود روشنایی شهرک واوان - اسلامشهر

نارضایتی مردم به دلیل نبود روشنایی شهرک واوان - اسلامشهر

نارضایتی مردم به دلیل نبود روشنایی شهرک واوان - اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/04/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها