مدیریت نادرست در نگهداری درختان چنار-احمدآباد

مدیریت نادرست در نگهداری درختان چنار-احمدآباد

مدیریت نادرست در نگهداری درختان چنار-احمدآباد

ارسال کننده: علیرضا عربی - پخش در برنامه: برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: علیرضا عربی - پخش در برنامه: برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/05/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها