حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی - شهرستان پردیس

حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی - شهرستان پردیس

حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی - شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: دربرنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: دربرنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/03/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها