برپایی تریبون آزاد انتخاباتی و گفتگوی شهروندان شهرستان پردیس

برپایی تریبون آزاد انتخاباتی و گفتگوی شهروندان شهرستان پردیس

برپایی تریبون آزاد انتخاباتی و گفتگوی شهروندان شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/03/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها