تهیه و توزیع بسته های معیشتی و تبلت برای خانواده های نیازمند-پردیس

تهیه و توزیع بسته های معیشتی و تبلت برای خانواده های نیازمند-پردیس

تهیه و توزیع بسته های معیشتی و تبلت برای خانواده های نیازمند-پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/03/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها