مشکلات اهالی ولیران به دلیل ساخت و سازها و عرض کم جاده ها- دماوند

مشکلات اهالی ولیران به دلیل ساخت و سازها و عرض کم جاده ها- دماوند

مشکلات اهالی ولیران به دلیل ساخت و سازها و عرض کم جاده ها- دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/03/24

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها