حمایت از حیوانات بی سرپرست در شهرداری پردیس

حمایت از حیوانات بی سرپرست در شهرداری پردیس

حمایت از حیوانات بی سرپرست در شهرداری پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/03/22

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها