تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند - شهرقدس

تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند - شهرقدس

تهیه و توزیع بسته های معیشتی بین خانواده های نیازمند - شهرقدس

ارسال کننده: حدیث سهیلی - زمان پخش: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/03/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها