خسارت واحد مسکونی بر اثر آتش سوزی به دلیل نبود گازکشی شهری-دماوند

خسارت واحد مسکونی بر اثر آتش سوزی به دلیل نبود گازکشی شهری-دماوند

خسارت واحد مسکونی بر اثر آتش سوزی به دلیل نبود گازکشی شهری-دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/03/18

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها