طبخ غذای گرم و توزیع بسته های کمک معیشتی - حسینیه قمر بنی هاشم(ع)

طبخ غذای گرم و توزیع بسته های کمک معیشتی - حسینیه قمر بنی هاشم(ع)

طبخ غذای گرم و توزیع بسته های کمک معیشتی - حسینیه قمر بنی هاشم(ع)

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/03/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها