مشکلات ناشی از نبود زیرساخت مناسب ترافیکی و امنیتی-اسلامشهر

مشکلات ناشی از نبود زیرساخت مناسب ترافیکی و امنیتی-اسلامشهر

مشکلات ناشی از نبود زیرساخت مناسب ترافیکی و امنیتی-اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/03/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها