وضعیت پردیس در دوران کرونا

وضعیت پردیس در دوران کرونا

وضعیت پردیس در دوران کرونا

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: هشتگ تهران 20

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: هشتگ تهران 20 - تاریخ پخش: 1399/05/21

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها