قطع برق و معضلات کسبه - جنت آباد جنوبی

قطع برق و معضلات کسبه - جنت آباد جنوبی

قطع برق و معضلات کسبه - جنت آباد جنوبی

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/03/03

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها