نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری - پردیس

نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری - پردیس

نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/03/02

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها