اولین جلسه ستاد کنگره سرداران و 12000شهید استان تهران -اسلامشهر

اولین جلسه ستاد کنگره سرداران و 12000شهید استان تهران -اسلامشهر

اولین جلسه ستاد کنگره سرداران و 12000شهید استان تهران -اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: در استان - تاریخ پخش: 1400/02/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها