زیان های ناشی از پراکندگی زباله های غیر قابل تجزیه در طبیعت-شهرقدس

زیان های ناشی از پراکندگی زباله های غیر قابل تجزیه در طبیعت-شهرقدس

زیان های ناشی از پراکندگی زباله های غیر قابل تجزیه در طبیعت-شهرقدس

ارسال کننده: حدیث سهیلی - زمان پخش: در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: در استان - تاریخ پخش: 1400/02/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها