کمک مومنانه - تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی - شهرستان قدس

کمک مومنانه - تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی - شهرستان قدس

کمک مومنانه - تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی - شهرستان قدس

ارسال کننده: حدیث سهیلی - زمان پخش: درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: درشهر - تاریخ پخش: 1400/02/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها