بازدید مسئولان از باغ های آسیب دیده بر اثر تگرگ-دماوند

بازدید مسئولان از باغ های آسیب دیده بر اثر تگرگ-دماوند

بازدید مسئولان از باغ های آسیب دیده بر اثر تگرگ-دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - زمان پخش: در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در استان - تاریخ پخش: 1400/02/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها