آغاز کوچ بهاره عشایر بومی ومیهمان - دماوند

آغاز کوچ بهاره عشایر بومی ومیهمان - دماوند

آغاز کوچ بهاره عشایر بومی ومیهمان - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1400/02/24

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها