تخریب زیرساخت های شهری و عمرانی بر اثر طغیان رودخانه-جاجرود

تخریب زیرساخت های شهری و عمرانی بر اثر طغیان رودخانه-جاجرود

تخریب زیرساخت های شهری و عمرانی بر اثر طغیان رودخانه-جاجرود

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/02/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها