تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی - قرارگاه جهادی مهدیه بزرگ بومهن

تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی - قرارگاه جهادی مهدیه بزرگ بومهن

تهیه و توزیع بسته های کمک معیشتی - قرارگاه جهادی مهدیه بزرگ بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در شهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در شهر - تاریخ پخش: 1400/02/12

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها