بازدید مسئولان از مراحل پایانی احداث بیمارستان خیریه - بومهن

بازدید مسئولان از مراحل پایانی احداث بیمارستان خیریه - بومهن

بازدید مسئولان از مراحل پایانی احداث بیمارستان خیریه - بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/02/11

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها