ارتباط غیرحضوری شهردارپردیس بامردم به دلیل گسترش کروناجهت حل مشکلات

ارتباط غیرحضوری شهردارپردیس بامردم به دلیل گسترش کروناجهت حل مشکلات

ارتباط غیرحضوری شهردارپردیس بامردم به دلیل گسترش کروناجهت حل مشکلات

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/02/06

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها