نخستین مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق -پاکدشت

نخستین مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق -پاکدشت

نخستین مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینه سازی شبکه توزیع برق -پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/02/05

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها