آتش سوزی در کارگاه صنعتی - پردیس- منطقه صنعتی خرمدشت

آتش سوزی در کارگاه صنعتی - پردیس- منطقه صنعتی خرمدشت

آتش سوزی در کارگاه صنعتی - پردیس- منطقه صنعتی خرمدشت

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1400/02/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها