نظارت بر پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی - پردیس

نظارت بر پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی - پردیس

نظارت بر پروتکل های بهداشتی در ناوگان حمل و نقل عمومی - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/01/31

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها