انتشار بوی نامطبوع به دلیل تجمع پساب های خانگی-بومهن

انتشار بوی نامطبوع به دلیل تجمع پساب های خانگی-بومهن

انتشار بوی نامطبوع به دلیل تجمع پساب های خانگی-بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/01/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها