تعطیلی کسب و کار برخی از شهروندان به دلیل اعلام وضعیت قرمز-پردیس

تعطیلی کسب و کار برخی از شهروندان به دلیل اعلام وضعیت قرمز-پردیس

تعطیلی کسب و کار برخی از شهروندان به دلیل اعلام وضعیت قرمز-پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/01/23

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها