رفع تصرف بیش از 12 هکتار زمین ملی - شهرستان دماوند

رفع تصرف بیش از 12 هکتار زمین ملی - شهرستان دماوند

رفع تصرف بیش از 12 هکتار زمین ملی - شهرستان دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/01/22

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها