گشت های تیم بازرسی ویژه کمیته مقابله با کرونا-شهرستان پردیس

گشت های تیم بازرسی ویژه کمیته مقابله با کرونا-شهرستان پردیس

گشت های تیم بازرسی ویژه کمیته مقابله با کرونا-شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/01/16

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها