توزیع بیش از 113 بسته فرهنگی و خوراکی بین کودکان نیازمند - پیشوا

توزیع بیش از 113 بسته فرهنگی و خوراکی بین کودکان نیازمند - پیشوا

توزیع بیش از 113 بسته فرهنگی و خوراکی بین کودکان نیازمند - پیشوا

ارسال کننده: امیر خدامی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: امیر خدامی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1400/01/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها