وضعیت خطرناک تیرهای چراغ برق - ورامین

وضعیت خطرناک تیرهای چراغ برق - ورامین

وضعیت خطرناک تیرهای چراغ برق - ورامین

ارسال کننده: مرتضی تاجیک - پخش در برنامه: هشتگ تهران 20

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی تاجیک - پخش در برنامه: هشتگ تهران 20 - تاریخ پخش: 1399/05/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها