انفجار ساختمان در اثر نشست گاز - شهرستان پاکدشت

انفجار ساختمان در اثر نشست گاز - شهرستان پاکدشت

انفجار ساختمان در اثر نشست گاز - شهرستان پاکدشت

ارسال کننده: حسین پازوکی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین پازوکی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/12/24

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها