از بین بردن گوشت های غیرقابل مصرف توسط گشت تعزیرات حکومتی - بومهن

از بین بردن گوشت های غیرقابل مصرف توسط گشت تعزیرات حکومتی - بومهن

از بین بردن گوشت های غیرقابل مصرف توسط گشت تعزیرات حکومتی - بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/12/22

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها