کاشت 20 هزار اصله درخت - شهرستان قیامدشت

کاشت 20 هزار اصله درخت - شهرستان قیامدشت

کاشت 20 هزار اصله درخت - شهرستان قیامدشت

ارسال کننده: خبرنگار افتخاری شبکه پنج سیما - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: خبرنگار افتخاری شبکه پنج سیما - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/12/21

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها