رفع تصرفات سنددار کردن زمین های ملی و توزیع و کاشت نهال - دماوند

رفع تصرفات سنددار کردن زمین های ملی و توزیع و کاشت نهال - دماوند

رفع تصرفات سنددار کردن زمین های ملی و توزیع و کاشت نهال - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/12/19

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها