پنجمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران

پنجمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران

پنجمین مرحله رزمایش کمک های مومنانه سپاه حضرت سیدالشهداء استان تهران

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/12/18

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها