هدر رفتن بودجه ملی به دلیل نبود برنامه ریزی درست - دماوند

هدر رفتن بودجه ملی به دلیل نبود برنامه ریزی درست - دماوند

هدر رفتن بودجه ملی به دلیل نبود برنامه ریزی درست - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/12/12

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها