تخریب دو منزل و درگذشت یک نفر بر اثر انفجار گاز -پاکدشت

تخریب دو منزل و درگذشت یک نفر بر اثر انفجار گاز -پاکدشت

تخریب دو منزل و درگذشت یک نفر بر اثر انفجار گاز -پاکدشت

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: معصومه محمدی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/12/09

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها