حضور چهل صنعت گر در نمایشگاه صنایع دستی - شهرستان پردیس

حضور چهل صنعت گر در نمایشگاه صنایع دستی - شهرستان پردیس

حضور چهل صنعت گر در نمایشگاه صنایع دستی - شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/12/07

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها