مشکلات اتمام پروژه کمبرندی جنوبی پاکدشت در استان

مشکلات اتمام پروژه کمبرندی جنوبی پاکدشت در استان

مشکلات اتمام پروژه کمبرندی جنوبی پاکدشت در استان

ارسال کننده: حسین مرادی - پخش در برنامه: برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین مرادی - پخش در برنامه: برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/05/03

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها