تهیه و توزیع هزار بسته کمک معیشتی برای نیازمندان - شهرستان پیشوا

تهیه و توزیع هزار بسته کمک معیشتی برای نیازمندان - شهرستان پیشوا

تهیه و توزیع هزار بسته کمک معیشتی برای نیازمندان - شهرستان پیشوا

ارسال کننده: امیر خدامی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: امیر خدامی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/11/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها