افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شهید سردار سلیملنی - شهر قدس

افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شهید سردار سلیملنی - شهر قدس

افتتاح بیمارستان فوق تخصصی شهید سردار سلیملنی - شهر قدس

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: حدیث سهیلی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/11/24

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها