مشکل تردد خودروها در خیابان سنگ پل به علت کم عرض بودن جاده - دماوند

مشکل تردد خودروها در خیابان سنگ پل به علت کم عرض بودن جاده - دماوند

مشکل تردد خودروها در خیابان سنگ پل به علت کم عرض بودن جاده - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/11/12

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها